logo

Algemeen Nederlandse Gehandicaptien Organisatie afdeling Salland

Op deze site worden allerlei activiteiten en actualiteiten betreffende het district Salland van de ANGO bijgehouden.

BESTUUR


Het bestuur van Ango afdeling Salland bestaat uit zes personen. Deze zes personen geven de dagelijkse leiding aan de organisatie.

CONTACT


Indien u contact zoekt met een van de adviseurs of bestuurders van Ango Salland kunt u dat het besten op de onderstaande paginas doen.

AANMELDEN


U kunt u aanmelden als lid van de Ango Salland. Leden en donateurs ontvangen interessante extras op.

INFORMATIE


De Ango Salland werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. 

Wat doet de Ango?

  • Financieel advies
  • Sociaal juridisch advies
  • Ango fonds
  • Belangen behartingingDe Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Wij doen dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp en door collectieve belangenbehartiging. Daarnaast organiseren de Ango afdelingen ook activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en recreatie, op steun en betrokkenheid.