logo

Wat doet de Ango?


De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Wij doen dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp en door collectieve belangenbehartiging. Daarnaast organiseren de Ango afdelingen ook activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en recreatie, op steun en betrokkenheid.

De Ango geeft informatie, advies en hulp als het gaat om vragen over regelingen en voorzieningen die direct te maken hebben met handicap en ziekte. U kunt bij ons bijvoorbeeld terecht met vragen over arbeidsongeschiktheid, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, thuiszorg, de verstrekking van hulpmiddelen, belastingzaken, toeslagen en inkomensregelingen.

Hulp kan ook financieel van aard zijn: voor voorziening die een directe relatie hebben met uw handicap kunt u een financiƫle bijdrage uit het Ango fonds aanvragen.

Via het lotgenotencontact van de Ango kunt u aan activiteiten deelnemen en andere mensen ontmoeten.